top of page
Open Site Navigation

Partnervillkor (2022:1)

1. Avgränsningar

1.1. Språkliga avgränsningar

1.1.1. Detta avtalet innefattar utveckling mot språken svenska och norska. 

1.1.2. Översättningar från svenska ska förses av kunden. 

2. "Definition av avklarat"

2.1. En modul ska anses vara avklarad då: 

2.1.1. Kunden anser att namn och beskrivning av produkten går i linje med kundens egna beskrivning. Kunden ska innan påbörjat arbete förse Scaffcalc med nödvändigt material för att uppnå detta.

 

2.1.2. Kunden anser att beräkningarna i Scaffcalc på kundens material faller inom ett godtagbart intervall (marginal 5%) från kundens egna beräkningar. För att försäkra detta ska kunden ge max 3 testfall för utvärdering. 

2.1.3. Modulen är tillgänglig för samtliga av Scaffcalcs användare. 

3. Uppsägning

3.1. Om kunden skulle vilja avbryta samarbetet har denne möjligheten att säga upp pågående avtal. Vid detta scenario kommer kunden faktureras för påbörjade och avklarade moduler. 

3.2. Kunden har inte rätt att begära återbetalning för avklarade moduler vid uppsägning.  

 

4. Uppdateringar 

4.1. Under aktivt löpande SLA har kunden möjlighet att 4 (fyra) gånger per kalenderår föreslå ändringar rörande kundens produkter och hur dessa presenteras. Dessa förslag ska meddelas till Scaffcalc genom e-post. 

4.1.1. En ändring anses maximalt ta 8 (åtta) timmar att åtgärda för Scaffcalcs utvecklingsteam. 

 

4.1.2. Ytterligare ändringar eller större ändringsförslag hanteras i separat kontrakt efter överenskommelse. 

4.2. Innehar kunden inte ett SLA så har Scaffcalc inget ansvar att hålla kundens produkter och produktbeskrivningar uppdaterade.   

 

4.3. Vid felaktigheter rörande exempelvis beräkningar ska kunden upplysa Scaffcalc omedelbart vid påträffat fel och Scaffcalc ska hantera detta efter §7 och §8 i de allmänna villkoren.

bottom of page